Over Marieke en haar werk

Marieke de Vrij (1953) is maatschappelijk raadsvrouw en inspireert velen om tot uitbreiding van hun bestaande (vak)kennis en bewustzijn te komen. Marieke wil bezieling terugbrengen in de samenleving en daarmee duurzame vooruitgang boeken. Zij wil graag mede-vormgeven aan brede maatschappelijke ontwikkelingen en initieert vernieuwing op uiteenlopende terreinen. Dit deed en doet zij door het geven van advies, lezingen, trainingen en workshops, symposia en themagerichte consulten op diverse vakgebieden. Zij doet dit in groepsverband voor individuen, bedrijven, overheids- en zorginstellingen en andere maatschappelijke groeperingen.

Marieke beschikt over bijzonder heldere, fijnzintuiglijke vermogens en is daarmee in staat het collectief en individueel bewustzijn en de potentie die hierin ligt, genuanceerd aan te voelen.

Over de taal
Wat opvalt bij het lezen van dit boek is de enigszins afwijkende taal die Marieke gebruikt. Ze introduceert volstrekt eigen woorden en ook de zinsbouw is op het eerste gezicht niet altijd even gemakkelijk. Het bijzondere taalgebruik verwijst naar meerdere energetische lagen en heeft een diepe gevoelsbetekenis. Woorden keren vaak terug naar hun meest oorspronkelijke betekenis. Het is niet altijd makkelijk dit taalgebruik te vereenvoudigen omdat dan veel van de waarde van de geschonken inzichten verloren kan gaan. De leesbaarheid vergroten zonder afbreuk te doen aan de inhoud, was een uitdaging voor de samenstellers van dit boek. (Letterlijke citaten staan in dit boek vetgedrukt.Het is daarom van belang dat de lezer de tekst meerdere malen leest om zo een dieper verstaan mogelijk te maken.

Vertel het door en deel dit boek!
We willen heel graag dat de hele wereld hoort, leest, praat, leert van dit boek en dat iedereen de oefeningen gaat doen. Nog belangrijker: baat heeft bij deze wijsheid. Dat is onze grote droom. Dus we hopen van harte dat u het boek deelt, met iedereen die er mogelijk baat bij heeft. Mogen we u daartoe oproepen? Hartelijk dank!

Help ons met ons werk
We zijn dolgelukkig dat we dit boek en de oefeningen gratis weg kunnen geven. We gaan onderzoek doen, mocht u daar aan mee willen doen, meldt u zich dan aan? Wilt u ons werk steunen, dan hopen wij dat u een (kleine) donatie doet. Dan kunnen wij nieuwe inspiraties naar de wereld brengen en zo ieders bewustzijn vergroten. Als ieder zijn eigen authentieke potentieel goed benut en zo waarachtig de wereld in trekt, dient dat de wereld zeker. Dank voor uw steun!

Share This